Wide Package
E3 + E3 + E3

ไร้ซึ่งพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมอ่อน!

Wide Package คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขการเผชิญปัญหาจากบริเวณครอบคลุมสัญญาณที่อ่อน แพคเกจมีฟีเจอร์อุปกรณ์ E3 สามเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องรับประกันความเร็วสูงสุด 1200Mbps เพื่อให้ครอบคลุมบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีสัญญาณ Wi-Fi แรง

ทุกคนสามารถสร้างเครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างง่ายดาย

บอกลาเวลาที่ต้องติดตั้งเราเตอร์ที่ยุ่งยาก ทำได้ง่ายๆ แล้ว เชื่อมต่อ Wide Package กับเครือข่ายภายในบ้านปัจจุบัน ง่ายเหมือนกับการเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์แปลงไฟและสาย LAN ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีการขยายช่วงสัญญาณ

เชื่อมต่อมาสเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

ดาวน์โหลดแอป HUMAX Wi-Fi

วางโหนดบนตำแหน่งที่ต้องการ

จัดการเครือข่ายภายในบ้านผ่านแอป

จัดการเครือข่ายภายในบ้านด้วยอุปกรณ์ในมือของคุณ

จัดการเครือข่ายภายในบ้านอย่างง่ายดายโดยใช้แอป HUMAX Wi-Fi System มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและรับรู้ได้ไว, การควบคุมดูแลสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย, กำหนดค่า QoS โดยอุปกรณ์หรือบริการ, กำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง เป็นต้น


ฟีเจอร์การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ป้องกันบุตรหลานจากข้อมูลภายในที่เป็นอันตราย ฟีเจอร์การควบคุมโดยผู้ปกครองรวมถึงการกรองคำสำคัญของ URL จำกัดเวลาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและกำหนดค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้ในช่วงเวลาที่เลือก จัดการอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานโดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายในมือของคุณ


คุณภาพของบริการ (QoS)

กำหนดค่าคุณภาพของบริการ (QoS) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันและเพลิดเพลินกับบริการที่ไม่ขาดตอนและไม่ล่าช้า เช่น การเล่นเกม การสตรีม เป็นต้น


เครือข่ายแบบผู้เยี่ยมชม

สร้างได้ถึง 7 เครือข่ายแบบผู้เยี่ยมชมสำหรับแบนด์วิดธ์ 2.4GHz/5GHz และสร้างการกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับแต่ละเครือข่าย

MU-MIMO
สำหรับการเชื่อมต่อได้มากขึ้น

ทุกคนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจะสัมผัสได้ถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี MU-MIMO ที่รองรับการสตรีมข้อมูล 4 แบบพร้อมกันสำหรับความเร็วที่รวดเร็วกว่าเราเตอร์ AC ทั่วไปถึง 4 เท่าสำหรับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ข้อกำหนดด้านเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะ

Product Category Home Wi-Fi System
Wi-Fi Technology IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Wi-Fi Performance 300Mbps at 2.4GHz, 900Mbps at 5GHz
Wi-Fi Band Simultaneous dual band 2.4 & 5GHz
Antennas Internal 2.4GHz 2T2R / 5G 2T2R each
Advanced Wi-Fi Technology
MU-MIMO Yes
Beamforming Yes
Number of Ethernet Ports One (1) 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports each
Number of USB Ports N/A
Key Features • Easy Setup with pre-paired setting
• Easy management with mobile App
• Roaming & Mesh technology always works connected to the best Wi-Fi signal where users can move room to room and floor to floor
• Beamforming - Improves range & performance plus for both 2.4 and 5GHz devices
• QoS - Prioritize network traffic (streaming, gaming and more).
• Enhanced Parental Controls - Device & Website/Application level
• Guest network Access - Provides separate Wi-Fi network for your guest.
• IPv6 support ready (Internet Protocol Version)
• WPS
Security • Secure Wi-Fi Encryption - WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK
• Guest network Access - Provides separate Wi-Fi network for your guest.
• Enhanced Parental Controls - Device & Website/Application level
• SPI and Firewall
Processor 1GHz single-core
Memory 8MB flash and 128MB RAM
Physical Specifications
Package Contents • E3 x 3
• Power Adapter x 3
• Ethernet Cable
• Quick Start Guide
System Requirements Microsoft® Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista®, XP®, 2000, Mac OS®, UNIX®, or Linux®
Microsoft® Internet Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4, or Google Chrome™ 11.0 browsers or higher

คู่มือการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

View All
1. What Is HUMAX Wi-Fi System?
The HUMAX Wi-Fi system is
a package product that is preconfigured to connect (hereafter referred to as ‘paired’ or ‘pairing’) between two or more routers, and widens the range of Wi-Fi wireless environment at your home without difficult installation or setting.
This system allows individual routers to be installed in the best spots, so that Wi-Fi can be used throughout your home. Here, the Wi-Fi operates as a single network.
With only one network name (SSID) and password allocated to every actual user, you can experience Wi-Fi roaming more seamlessly without any need for several Wi-Fi settings.

What is ‘Master’ and ‘Node’?
Master refers to the main router connected to external Internet network or modem.
Node refers to such a router working in conceptual form of ‘extender’ as connected with the master.

Depending on our product packages,
one master consists of one or two nodes.
HUMAX Wi-Fi system allows you to set up to 3 nodes per master.
You can just select a desired package depending on the number of nodes based on the structure and size of your home where you want to install the system.

For more detailed information on our product packages, please refer to ‘Product Information for Each Package’ in FAQs.
Now you can see and get various packages of HUMAX Wi-Fi systems that can improve inconveniences of existing router or Wi-Fi system in use!
2. Log in to the Mobile App of HUMAX Wi-Fi System
Step 1
Launch the HUMAX Wi-Fi system app, and tap [Login] button.
E-series_2_1
Initial launch screen of mobile app

Step 2
Enter your nickname and login password. Next, tap [Login] button at the bottom of the screen.

Tips!
Once you check an option titled ‘Save my information’ below the password field, you don’t have to enter your nickname and password whenever you run the app. Just tap [Login] button.
E-series_2_2

*Note
1. Please note that when you delete the mobile app, your nickname and password will be erased.
2. If you don’t have a nickname, please tap on a link titled “Do you have no nickname yet? You can create it here!” , so you can enter your nickname and password.
3. LED Eco Mode:
You can turn off the LED using ‘LED Eco mode’ of the HUMAX Wi-Fi system. If you enable ‘LED Eco mode’, all LEDs except the Power LED will turn off.

E-series_3_0
LED is operating normally (left) / LED is operating in Eco mode (right)

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the ‘system’ menu in the upper right corner of the homepage.
E-series_3_2

Step 3
Once you enable ‘LED Eco mode’, this mode will be immediately applied to both master and node(s).
E-series_3_3
4. What Are the Differences between Packages?
The HUMAX Wi-Fi system is available in form of the following three package products:

1. Wide Package
- Consists of E3 + E3 + E3 (1 master, 2 nodes).
- Configures the HUMAX Wi-Fi system with three E3 units (which guarantees data rate up to 1,200Mbps) integrated in one package.
- Ideal for home environment with large floor (of area ≥132m2) or complex structures.
- Suitable for Wi-Fi shadow zone in spacious floor, and suitable for people who want to use wider Wi-Fi coverage on a single line as well.

E-series_4_1
Wide Package (E3 + E3 + E3)

2. Smart Package
- Consists of E10 + E3 (1 master, 1 node).
- E10 (data rate guaranteed up to 2,600Mbps) and E3 (data rate guaranteed up to 1,200Mbps) are configured in a single package.
- This package is suitable for medium- and large-sized floors (with area of about 66 to 129m2).
- Suitable for people who want to use strong Wi-Fi, high-definition (HD) video (through IPTV), NAS, or a variety of wired and wireless devices at the same time.

E-series_4_2
Smart Package (E3+E10)

3. Economic Package
- Consists of E3 + E2 (1 master, 1 node).
- E3 (data rate guaranteed up to 1,200Mbps) and E2 (data rate guaranteed up to 750Mbps) are configured in a single package.
- This package is suitable for small- and medium-sized floors (with area of about 33 to 96m2).
- Suitable for people who do not have a good Wi-Fi connection via a single low-cost router, and those who want to benefit from the wider Wi-Fi coverage and higher speed guaranteed versus cost-effectiveness.

E-series_4_3
Economic Package (E3+E2)

Products in Preparation
We are preparing the HUMAX Wi-Fi system fit for more diverse environments.

1. Powerful Package (TBD)
- Consists of E10 + E10 (1 master, 1 node).
- Configures the HUMAX Wi-Fi system with two E10 units (which guarantees data rate up to 2,600Mbps) integrated in one package.

2. Single Package (TBD)
- Consists of E3, E2 and E1 (Node 1) respectively.
- Suitable for the case where you want to add a node to existing HUMAX Wi-Fi system.
- Supports performance of E3 (AC1200), E2 (AC750) and E1 (N300).
5. Product Installation (for Direct Connection to the Internet)
If you want to connect the HUMAX Wi-Fi system directly to the Internet line, you can install the HUMAX Wi-Fi system as follows:

Installing the Master

1. Connect the Internet line to the Internet port of the master.
2. Connect the power of the master with the enclosed power adapter.
3. Wait until the power and Internet LEDs are turned on.

E-series_5_3

Installing the Maste

Installing the Node

1. Place a node where you want to extend the Wi-Fi signal coverage, and connect the power of node with the power adapter enclosed.
2. While the power LED turns on and the pairing LED is blinking, the master connection is checked, so wait until the pairing LED stops blinking.
Once the master-to-node pairing is completed, the pairing LED of node turns on in green.

E-series_5_node_2

Installing the Node

*Note
1. In HUMAX Wi-Fi system, its master and nodes are already paired with each other in the package.
Therefore, you can use the system simply by connecting to the power line and the Internet without manually setting pairing. (However, it may require extra setting depending upon some Internet lines and product usage.)
2. If the pairing LED is constantly blinking, move the node into another position.
The proper distance between master and node ranges from at least 1 meter to 15 meters depending on the surrounding environment.
3. If you have two nodes, you can install the subsequent node in the same procedure as described above.

E-series_5_note

If you want to use a node in connection to the bottom of modem or router, please refer to the ‘Product Installation (for Using the Product with the Existing Router or Modem)’ in FAQs.

6. Product Installation (for Using the Product with the Existing Router or Modem)
If you want to use the product with existing router or modem, install the product as follows:

E-series_6_0

Installing the Master
1. First, turn off the modem.
2. Connect the LAN port of modem to the Internet port of the master via the LAN cable enclosed.
3. Connect the Internet line to the Internet port of the master.
4. Connect the power of the master with the enclosed power adapter.
5. Turn on the modem.
6. Wait until the power and Internet LEDs are turned on.


Tips!
Once the master is completely installed, please download and install the mobile app for the HUMAX Wi-Fi system!
You can check the installation status of master through the mobile app.

Search for the HUMAX Wi-Fi system in the App Store or Google Play, or scan the QR code for your product package. Then, you can move to an online app store where you can download the mobile app to your mobile device.

Installing the Node
1. Place a node where you want to extend the Wi-Fi signal coverage and connect the power of node with the power adapter enclosed.
2. While the power LED turns on and the pairing LED is blinking, the master connection is checked, so wait until the pairing LED stops blinking.
Once the master-to-node pairing is completed, the pairing LED of node turns on in green.

If the pairing LED is constantly blinking, move the node into another position to re-install it.
The proper distance between master and node ranges from at least 1 meter to 15 meters depending on the surrounding environment.

If you have two nodes, you can install the subsequent node in the same procedure as described above.
7. Check LEDs for the Current Status of Product
E3 model has a total of six LEDs. You can check each LED for the current status of product.
However, the LEDs operate in slightly different ways between master and node, so please be careful about such differences between them!

LEDs for master operate as follows:
Power

Green: Power is turned on normally.
Off: Power is not turned on.

※ Check if the enclosed power adapter is properly connected to the power source.
Pairing

Green: Pairing between master and node is normally connected. Turns ON when the master is paired with one or more nodes.
Blinking in green: Indicates that the system attempts to pair the master with node(s), or such a pairing is in progress.
Off: The master and the node are not paired.

※ Check the power status of the node or place the node closer to the master.
Internet

Green: Normally connected to the Internet.
Green flicker: Indicates that the upgrade of firmware is in progress.
Off: Not connected normally to the Internet.

※ Check whether the Internet line is connected to the LAN port.
Wireless Green: The Wi-Fi is operating normally.
Ethernet

Green: Indicates that a LAN cable is connected to the LAN port.

Off: Indicates that a LAN cable is not connected to the LAN port.
WPS

Green: Tap [WPS] button to attempt pairing. If the pairing is normally done, LED turns on for 3 minutes.
Green flicker: Tap [WPS] button to attempt pairing. LED blinks for 2 minutes when the pairing attempt is in progress.

Off: The WPS connection is completed, or the WPS is not operating.

LEDs for nodes operate as follows:

Power

Green: Power is turned on normally.
Off: Power is not turned on.
※ Check if the enclosed power adapter is properly connected to the power source.

Pairing

Green: Pairing between master and node is normally connected. 
Green flicker: Indicates that the system attempts to pair the master with node(s), or such a pairing is in progress.
Off: The master and the node are not paired. 

Internet

Green: Normally connected to the Internet.
Green flicker: Firmware upgrade is in progress.
Off: Not connected normally to the Internet.

※ Check the pairing status between master and node.
Wireless Green: The Wi-Fi is operating normally.
Ethernet

Green: Indicates that a client device is connected via LAN cable to the LAN port.
Off: Indicates that no client device is connected via LAN cable to the LAN port.

WPS

Green: Tap [WPS] button to attempt pairing. If the pairing is normally done, LED turns on for 3 minutes.
Green flicker: Tap [WPS] button to attempt pairing. LED blinks for 2 minutes when the pairing attempt is in progress.
Off: The WPS connection is completed, or the WPS is not operating.

8. Connect to Wi-Fi (Windows & Mac)
You can connect wirelessly to HUMAX products from various operating systems.

How to Connect to Windows OS Wi-Fi

Step 1
Click the Wi-Fi mark on the bottom right side.

Step 2
Click the Wi-Fi icon on the top side, and click the SSID you want to connect to. Next, click [Connect] button.

Step 3
Enter your Wi-Fi password. Then, the connection to Wi-Fi is completed.

How to Connect to Mac OS Wi-Fi

Step 1
Click the Wi-Fi icon on the top side, and click the SSID you want to connect to.

Step 2
Enter your Wi-Fi password. Then, the connection to Wi-Fi is completed.

Once the connection is completed, the Wi-Fi icon will appear on the top side as shown below.

How to Connect to iOS Wi-Fi

Step 1
’Tap ‘Setting.’

Step 2
In Wi-Fi settings, enable Wi-Fi and click the SSID you want to connect to.

Step 3
Enter your Wi-Fi password. Then, the connection to Wi-Fi is completed.

How to Connect to Android OS Wi-Fi

Step 1
’Tap ‘Setting.’

Step 2
Enable Wi-Fi and click the SSID you want to connect to.

Step 3
Enter your Wi-Fi password. Then, the connection to Wi-Fi is completed.

Delete the Wireless Profile
If the wireless connection to HUMAX router is not successful or your wireless password is changed, delete your existing profile for wireless connection to make the wireless connection.

How to Delete Your Wireless Profile in Windows OS

Step 1
Click the Wi-Fi mark on the bottom right side in Windows.

Step 2
Click on Network & Internet Settings.
Step 3
Click the Wi-Fi icon and then click on Manage Known Networks.

Step 4
Click on the profile of saved wireless SSID to delete it.

How to Delete Your Wireless Profile in Mac OS

Step 1
Click the Wi-Fi icon on the top side and click on the Network Settings.

Step 2
Click the padlock icon on the left side of menu to unlock it and click the Advanced icon.

Step 3
Click on the profile of saved wireless SSID, and then click [–] icon to delete the profile.

How to Delete Your Wireless Profile in iOS
In the W-Fi settings, click the exclamation mark (!) icon next to the SSID you want to delete, and then click on ‘Delete this network’ to delete your wireless profile.

How to Delete Your Wireless Profile in Android OS
In the W-Fi settings, click and hold the SSID you want to delete, and then click on ‘Delete this network’ to delete your wireless profile.
10. When You Lost Your Wi-Fi Password
Forgot your Wi-Fi password?
Follow the steps described below, so you can find out your Wi-Fi password.

Step 1.
Run the mobile app.

Tips!
You can run HUMAX Wi-Fi app anywhere, regardless of wireless environment.

Step 2.
Tap the menu in the upper left corner of the homepage and select ‘Wi-Fi.’

E-series_10_2_1
Select Home > Menu (button on the top left) > Wi-Fi respectively.

Step 3.
Tap your password on the Wi-Fi screen.

Wi-Fi Screen

Step 4.
Tap the eye-shaped icon next to the password and check the currently set password.
E-series_10_4_1E-series_10_4_2E-series_10_4_3
12. Install the Mobile App and Connect to Wi-Fi
Install Wi-Fi System App

Search for the HUMAX Wi-Fi system in the App Store or Google Play, or Scan the QR code as shown below. Then you can move to an online app store where you can download the HUMAX Wi-Fi system app.

E-series_12_0
Scan the QR code, so you can move to an online app store where you can down and install the app.

Connect to Mobile HUMAX Wi-Fi System

How to Connect to iOS Wi-Fi


Step 1
Click ‘Settings.’
E-series_12_1_1
IOS Wallpaper

Step 2
In Wi-Fi settings, enable Wi-Fi and click the network name (SSID) you want to connect to.

E-series_12_2_1

You can find the default network name (SSID) and password on the rear label of the product.

E-series_12_2_2

Step 3
Enter your Wi-Fi password.
E-series_12_3_1
Completed.

How to Connect to Android OS Wi-Fi

Step 1
Click ‘Settings.’
E-series_12_android_1

Step 2
Enable Wi-Fi and click the network name (SSID) you want to connect to.
E-series_12_android_2

Step 3
Enter your Wi-Fi password.
E-series_12_android_3

Completed.
13. Create a Mobile App Account
You need an account to use the mobile app of HUMAX Wi-Fi system. Please make your account in the following procedure:

*Note
1. The mobile app must be installed on your device.
2. Your mobile device must be connected to the HUMAX Wi-Fi system.
For further information, please refer to ‘Install the Wi-Fi System Mobile App and Connect to Wi-Fi’ in FAQs.

Step 1
Run the mobile app for HUMAX Wi-Fi system.

Step 2
When the initial launch screen of mobile app comes up, tap [Create Account] button.
E-series_13_2_1
Initial Launch Screen of Mobile App

Step 3
Please create a nickname you want to use in the mobile app.
Use simple unforgettable characters to fill out the field of nickname that you want to use when logging in the system, and then tap [Next] button.
E-series_13_3

Step 4
Please enter your login password to authenticate with your mobile app and router.
The initial login password is a ‘mobile app password’ marked on the label at the bottom of product package.
E-series_13_4

Completed.
However, please log in to the app once again for security!

Tips!
Once you check an option titled ‘Save my information’ below the password field, your login information will be saved on your device, so you can log in to the app more conveniently next time.
However, your mobile device may be vulnerable in security.
E-series_13_4_login

Login Screen

Once login is successful, you can go to the home screen.

If You Have Lost Your Login Password for Mobile App

Login password is
a password required for you to log in to the Wi-Fi system app.

If you use a modified login password, you need to reset the product.
To reset the product, please proceed as follows:

Step 1
Tap and hold [WPS] button on top of the master for 10 seconds or longer.
E-series_13_lost_1

Step 2
Tap and hold [WPS] button on top of the master for 10 seconds or longer.

Step 3
All settings including the login password are initialized after rebooting the master.

If you keep using the initial login password without changing your login password, you can check the initial login PW on the product label.
14. Check the Information on Master, Node and Connected Devices
1. Check the IP Address of Master and Node

You can check the current IP address of master/node in the HUMAX Wi-Fi system.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
On the home screen, ‘My Wi-Fi system’ indicates a list of masters/nodes paired to the HUMAX Wi-Fi system.

By swiping on the screen from side to side, you can check information on all the masters and nodes.
The device listed on the leftmost is the master, and the paired nodes are listed to the right side of the master.

E-series_14_2

Step 3
Tap the menu on the right side of the master or nodes you want to check, so you can check the IP address assigned to them.

The IP address of the master means the WAN IP address assigned from the external network,
E-series_14_3_1

and the IP address of the node means the LAN IP address assigned to the internal network. E-series_14_3_2

NOTE!
1) If the Internet connection is ‘offline’, it means that the Internet is not connected normally, so please check the Internet cable for proper connection at first.
If the Internet is normally connected but it still appears ‘offline’ on screen 2) If the IP address of master is displayed as ‘–’, it means that the IP address has not been received normally from the Internet.
3) If the IP address of node is displayed as ‘–’, it means that the IP address has not been received normally from the master. Check the node(s) for proper pairing status.

2. Check the IP Address of Connected Devices
You can check the IP address of the wired / wireless devices (PC, smart phone, etc.) connected in HUMAX Wi-Fi System.

Step 1
Tap the ‘Connected Devices’ on the home screen.
E-series_14_2_1
Home screen

Step 2
Tap a device you want to check, so you can check the IP address assigned to that.
E-series_14_2_2
Home> Connected Devices Screen

*Note
If a device you want to check is not available in the connected devices, it means that the device is not connected to the network.
15. Set up the Internet
The HUMAX Wi-Fi system provides an automatic Internet setting, and you can set the LAN IP addresses of the connected devices.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the upper left corner of the home screen and select ‘Internet.’
E-series_15_2

Changing the LAN IP Address

Step 3
Change the LAN IP address of the master. When you change the LAN IP address, it automatically sets the range of DHCP address according to the changed IP band.
E-series_15_3

Setting the DHCP Range

Step 4
Specify the DHCP address range to be assigned to the devices connected to the HUMAX Wi-Fi system.
E-series_15_4

*Note
1. If you set the range of DHCP address too small, the connection to a desired device may be restricted, so it is recommended to maximize the range of DHCP address.
2. Setting the range of DHCP address is not supported in Bridge mode.
16. Set the Reserved IP Address
You can assign specific IP addresses to the devices connected to the HUMAX Wi-Fi system. When a specified device is connected to local network, it receives IP address assigned from the DHCP server. Here, the device may receive the IP address you assigned.
As a method identical to the fixed IP, this may be required for connecting to a server where the IP address does not dynamically change or for external connection.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the upper left corner of the home screen and select ‘Internet.’
E-series_16_2

Step 3
Select ‘Reserved IP address’ and tap [Add] button.
E-series_16_3

Step 4
Select a device for which you want to use a fixed IP address, and specify the IP address for the device.

If there are no desired devices in Connected Devices and Devices Not Connected, tap [Enter MAC Address] to add a device directly.
Complete all the settings, and tap [Save] button to finish.
E-series_16_4

Step 5
You can delete a list of reserved IP addresses by swiping on the applicable list to the left.
E-series_16_5
18. Changing the network name (SSID) and password
You can configure the Wi-Fi settings of the HUMAX Wi-Fi system.

HUMAX Wi-Fi System is available with a single network name (SSID) and password, regardless of the 2.4GHz or 5GHz processor, so you can use the powerful Wi-Fi whenever and wherever you want just with a single entry of your password.
Actually, the HUMAX Wi-Fi system is automatically set to the optimal Wi-Fi channel.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the top left side of the home screen and select ‘Wi-Fi.’
E-series_18_2

Setting the Network Name (SSID)

Tap the ‘Network Name (SSID)’ and modify it to another network name (SSID) you want to use.
Modify the SSID and tap [Save] button to immediately apply it.

Network name (SSID) is changed, so your device needs to be connected to Wi-Fi again. Once your device is reconnected to Wi-Fi, please log in to the mobile app.
E-series_18_2_2

Setting the Security Type

Tap ‘Security Type’ and select the security type to use.
E-series_18_2_3

Setting the Password

Tap ‘Password’ and enter the password to use.

In order to change your password, you must enter the same password once again for security.
Enter your password and tap [Save] button to immediately apply it.

Your password is changed, so your device needs to be connected to Wi-Fi again. Once your device is reconnected to Wi-Fi, please log in to the mobile app.
E-series_18_2_4

Hiding the Network Name (SSID)

If you select the ‘Hide the Network Name (SSID)’ option, the network name (SSID) is not shown on screen when scanning and displaying a list of APs with your mobile device. You can connect to a network only by manually entering its network name (SSID) and attempting to connect to the network.

Tap the ‘Hide SSID’ option to enable it.
When a popup message comes up for confirming your selection, tap [OK] button to apply this option immediately. Tap [Cancel] button to cancel the operation.

*Note
1. Network name (SSID) is changed into the hidden status, so your device needs to be connected to Wi-Fi again. If you want to connect your device to Wi-Fi, you must manually enter the network name (SSID) you remember, and then try to connect to Wi-Fi. Please remember your security type and password as well, because you need to enter them together.
2. You cannot use the WPS if the Hide SSID function is enabled.
E-series_18_2_5
19. Setting the Guest Network
The HUMAX Wi-Fi system provides the guest network function to allow using multiple wireless SSIDs.
You can protect the internal network of the main Wi-Fi by separating from the mainly used Wi-Fi.

Configure the guest network as described below.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the top left side of the home screen and select ‘Wi-Fi.’
E-series_19_2

Step 3
Enable the guest network and set the network name (SSID) and password.

The network name (SSID) is set to “HUMAX_E_GUEST” by default, and the password is set to “12345678” by default, but both SSID and password can be modified.

*Note
The security type of password is set the same as that of default Wi-Fi system.
E-series_19_3

Tips!
Tap on ‘Invite with QR Code’ and ‘Send Invitation Message’ options, so you can share the network name (SSID) and password of guest network with other users.
> Please see a post ‘Share [Mobile App] Guest Network.’
20. Share the Guest Network
Tap on ‘Invite with QR Code’ and ‘Send Invitation Message’ options, so you can share the network name (SSID) and password of guest network with other users.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the top left side of the home screen and select ‘Wi-Fi.’
E-series_20_2

Once the guest network is enabled,
1. Invite with QR Code

Step 3
If you tap ‘Invite with QR Code,‘ a QR code that can be scanned is provided. The sharing users can easily connect to the guest network by scanning the QR code.
E-series_20_3

*Note
Depending on the type, OS and version of mobile device that scan the QR code, there may be slightly different paths for connection to Wi-Fi system.

2. Send Invitation Message

Step 4
If you tap ‘Send Invitation message,’ the list of apps to send the message is displayed. Select the app to share.
E-series_20_4

*Note
SMS, e-mail, Kakao Talk, LINE, Facebook Messenger, and Skype can be supported for this invitation.
However, a list of apps shows up on screen only if they are already installed in your mobile device.

Step 5
You can edit the details of the invitation message.
The default information is network name (SSID) and password.

The shared user can connect to the guest network more easily by searching with the network name (SSID) and copying the password.
E-series_20_5

Screenshot of invitation message in mobile phone
21. Set the Parental Control
The HUMAX Wi-Fi system provides a function of restricting and managing the Internet access period and some services such as games, YouTube, and SNS to help parents ensure that their children are using the Internet safely.
Users can set parental control as follows:

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the menu in the upper left corner of the homepage and select ‘Parental Control.’
E-series_21_2

Step 3
Enable the Parental Control function and tap the ‘Add’ button to add the control rule.
E-series_21_3

Step 4
Please select any device that you want to restrict.
If the device you want to restrict is not connected to the HUMAX Wi-Fi system, you can tap [Enter MAC Address] button to directly enter the MAC address.
E-series_21_4

Step 5
Please select any service that you want to restrict.
You can select up to 20 services to restrict.

Once you select the service you want to restrict, tap [Next] button.
E-series_21_5

You can restrict the following list of services:
 Category  P2P File Transfer Game Social Network Streaming Media
1 4shared.com box.net battle.net blogger.com alluc.org
2 ares.com download.com ea.com facebook.com boxtv.com
3 edonkey2000.com dropbox.com gamedaily.com flickr.com hulu.com
4 emule.com file-post.net gamespot.com instagram.com imdb.com
5 emuledownload.org flickr.com leagueoflegends.com linkedin.com netflix.com
6 emule-project.net icloud.com nintendo.com tumblr.com pptv.com
7 freenetproject.org imgur.com playstation.com twitter.com spotify.com
8 torrent onedrive.live.com pokemon weibo.com vimeo.com
9   pan.baidu.com steampowered.com wordpress.org youku.com
10   soundcloud.com xbox.com yikyak.com youtube.com


Step 6
Set the block schedule.
You can set the Internet block schedule by weekday or time.
E-series_21_6

You can check the settings in “Things” on the homepage.
E-series_21_6_2
22. Set up Other DDNSs
HUMAX Wi-Fi system supports free services like HUMAX DDNS as well as other services such as DynDNS, NoIP, and DuckDNS DDNS.
You can use it with HUMAX DDNS simultaneously.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the ‘menu’ in the upper left corner of the homepage and select ‘Advanced.’
E-series_22_2

Step 3
Select ‘DDNS’ in Advanced Functions menu.

HUMAX DDNS is operated by default.
In addition, if you want to use other DDNS services, tap [Other DDNS Services] button.
E-series_22_3

Step 4
Select the type of DDNS service.
E-series_22_4

Note!
In order to use a service, you have to join the membership in the website of each service, and subscribe to the service. The information you need to use DDNS service varies depending on service providers. You have to configure DDNS settings on their website before you can use their DDNS services through this router.

DynDNS website: https://dyn.com/dns/
NoIP website: https://www.noip.com/
DuckDNS website: https://www.duckdns.org/

Step 5
Enter the items that match the selected service type.
Each entry should be filled in with information received from the service provider you select.

1) DynDNS
- Domain name
- User name
- Password

E-series_22_5

2) NoIP
- Domain name
- User name or e-mail
- Password

E-series_22_5_2

3) Duckdns
- Token
- Domain name
E-series_22_5_3

Step 6
Fill out all entries and then tap [Apply] button.

Note!
If the entries you filled out do not match the values you set on each service provider’s website, the mobile app may not work in practice, so please be sure to enter the correct information.

E-series_22_6

Completed.
Now you can use a variety of services with the domain address that is completely set up.
24. Set up the DMZ
DMZ is a subnet that allows you to send all network data to the connected specific devices, so you can use special features such as games, video conferencing and server operation smoothly with devices inside the router.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the ‘menu’ in the upper left corner of the homepage and select ‘Advanced.’
E-series_24_2

Step 3
Select ‘DMZ’ in Advanced Functions menu and enable it.
E-series_24_3

Step 4
Set the LAN IP of the device selected for the DMZ.
E-series_24_4

Note!
The IP address of DMZ host may be changed by the DHCP server of router. Thus, you should use it as a static IP address so that it cannot be changed.
For more information on how to assign a static IP address, please refer to ‘How to Set Static IP’ in FAQs.
25. Set up IPv6
The HUMAX Wi-Fi system supports IPv6 (Internet Version 6). If there is an IPv6 server in the higher-level network than the HUMAX Wi-Fi, the HUMAX Wi-Fi system automatically assigns the IPv6 addresses to the devices connected to the internal network so that they can connect to the Internet using IPv6.

Note: An internal network device can connect to the Internet using IPv6 only if it supports IPv6 and there is an IPv6 server in the higher-level network.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the top left side of the home screen and select ‘Advanced Functions’ menu.
E-series_25_2

Step 3
Select “IPv6” and enable it in the Advanced function.
E-series_25_3

Step 4
Set the WAN type and LAN type to IPv6
E-series_25_4
26. Check and Update the Firmware Version
You can check if new firmware of the HUMAX Wi-Fi system is available and upgrade through the server.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the ‘system’ menu in the upper right corner of the homepage.
E-series_26_2

Step 3
Tap ‘Firmware Update’ menu.

NEW is marked next to the ‘Firmware Update’ menu if there is a new firmware release.
If the currently installed version is up-to-date, there is no mark coming up.
E-series_26_3

Step 4
Tap [Update] button.
E-series_26_4

Note!
Please update the firmware of mobile app when the master and all nodes connected to HUMAX Wi-Fi system are online! If the master or nodes are offline, the firmware may not be updated normally.

Step 5
When a message ‘System Restarts’ comes up on screen after updating the firmware to its latest version, please tap [OK] button.
Firmware upgrade gets started.
Once the firmware upgrade is completed, the system restarts automatically, which takes about 5 minutes in total.
E-series_26_5
27. Set the LED Eco Mode
You can turn off the LED using ‘LED Eco mode’ of the HUMAX Wi-Fi system.
If you enable ‘LED Eco mode’, all LEDs except the Power LED will turn off.
E-series_27

LED is operating normally (left) / LED is operating in Eco mode (right)

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the ‘system’ menu in the upper right corner of the homepage.
E-series_27_2

Step 3
Once you enable ‘LED Eco mode’, this mode will be immediately applied to both master and node(s).
E-series_27_3

28. Change the Login Nickname and Password
Both login nickname and password are account information required for you to log in to the HUMAX Wi-Fi system mobile app.

The initial login password is marked on the product label but it may be vulnerable in security, so it is recommended to change your password after the initial login.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the icon of system ‘menu’ on the top right corner of home screen.
E-series_28_2

Step 3
Tap ‘Nickname & Login Password.’
E-series_28_3

[If you want to change your login nickname]
Step 4
Tap the man-shaped icon of nickname and change your nickname.

Your existing nickname is already entered, so please delete it and enter a new nickname.
Enter your new nickname and tap [Save] button. Then the new nickname will be applied to the system immediately.
E-series_28_4
Screenshot of Changing Login Nickname

[If you want to change your login password]
Step 5
Tap the lock-shaped icon of password setting to change your password.
E-series_28_5
Screenshot of Changing Login Password

Note!
If you enter the current login password wrong, you cannot change it to new one.
If you don’t remember your current login password, please refer to the ‘When You Forgot Your Mobile App Login Password’ in FAQs.

Tips!
It is recommended that you set your login password which consists of 4 to 12 letters and numbers as well as one or more special characters.
When entering a new login password, please refer to a popup guide available for password security.

Complete all the settings and tap [Save] button. Then, the new password you entered will be applied to the system immediately.
29. Set the Date and Time
You can set both time and time zone of the HUMAX Wi-Fi system.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the icon of system ‘menu’ on the top right corner of home screen.
E-series_29_2

Step 3
Select ‘Date & Time.’
E-series_29_3

Step 4
If incorrect time shows up at the top of screen, you can synchronize the HUMAX Wi-Fi system with the mobile devices by selecting ‘Copy Mobile Time & Date.’

If the time zone is set incorrectly, you can also change the time zone by selecting another one listed in the ‘Time Zone’ submenu.
Change the time zone and tap [Save] button to immediately apply it.
E-series_29_4
30. Reset the Product
You can reset the product to fix the following problems:

1. When you lost your Wi-Fi password
2. When the Internet suddenly slowed down

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap the icon of system ’Setting’ menu on the top right corner of home screen.
E-series_30_2

Step 3
Tap ‘Factory Reset’ menu and proceed.
Tap [Factory Reset] button and a pop-up message is displayed. Then tap [OK] button to start the factory reset. If you don’t want to reset the product, tap [Cancel] button.

Note!
1. Both master and nodes must be online to reset the entire Wi-Fi system. Make sure that they are online.
2. The product will be reset, and all the data you set before will be deleted. However, the firmware will be kept updated as its latest version.
3. If you add a single package apart from the basic Wi-Fi system package, you must ‘add nodes’ manually for the single package after the factory reset. For details, please refer to ‘Add Nodes’ in FAQs.
Humax Wi-Fi system is basically available as a package of its components (i.e. products) paired with each other, so no pairing procedure is required any more.
E-series_30_3

Factory reset takes about 5 minutes; master and node are automatically paired when factory reset is completed.
32. Setting the QoS
Prioritizing the devices connected to the HUMAX Wi-Fi system can enhance data processing.
Set up the QoS for any device whose data rate you want to increase and enjoy using the HUMAX Wi-Fi system more comfortably.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the upper left corner of the home screen and select ‘QoS.’
E-series_32_2

Step 3
Toggle the QoS button to enable the QoS, and tap [Add] button below to add any desired item.
E-series_32_3

Step 4
Please select any device that you want to prioritize.
Devices connected to the HUMAX Wi-Fi system show up on screen automatically. If there is any unknown device, you can tap the [Enter MAC Address] button to enter the device manually.
E-series_32_4

Step 5
Select the priority level of your selected device and tap [Save] button.
The ‘ULTRA’ priority is set higher than the ‘HIGH’ priority.
E-series_32_5

Completed.
You can check the devices on the ‘QoS’ screen or the ‘Home > Connected Devices’ screen.
E-series_32_5_2

Delete QoS Item(s)
In order to delete a QoS item, select a QoS item you want to delete in the QoS screen and swipe on the item from right to left. Then [Delete] button comes up.
E-series_32_5_3
33. Set up HUMAX DDNS
You can use HUMAX DDNS services available free of charge through the HUMAX Wi-Fi system.
You can use DDNS services easily with simple settings.
DDNS settings make it easy for you to access the HUMAX Wi-Fi system and find out your devices connected to the system in company and public areas.

Step 1
Log in to the mobile app.

Step 2
Tap on the ‘Menu’ in the top left side of the home screen and select ‘Advanced Functions’ menu.
E-series_33_2

Step 3
Select ‘DDNS’ in ‘Advanced Functions’ menu.
HUMAX DDNS is enabled by default.
E-series_33_3

Step 4
Tap on ‘Domain Name’ to edit your domain name with words that can be easily remembered.