เทคโนโลยี HUMAX Wi-Fi

วิวัฒนาการของ Home Wi-Fi

การส่งผ่านข้อมูลด้วย Smart Wi-Fi packet โดยใช้สถาปัตยกรรม MAC ON THE FLY
ที่รักษาอัตราความเร็วการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ได้แม้จะมีจำนวนเครื่องไคลเอ็นต์เพิ่มขึ้นก็ตาม

Proliferation of
Connected Devices

ผู้คนส่วนใหญ่เองก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำนวนมากขึ้น เพื่อใช้งานที่ต้องใช้สัญญาณคุณภาพสูงกว่าที่เคย ดังนั้น เราเตอร์รุ่นเก่าจึงอาจจะจัดการได้ไม่ค่อยดีนัก

รองรับ 128 ไคลเอ็นต์

แม้จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายหลายเครื่อง ความเร็วของ Wi-Fi ยังคงเสถียรเมื่อเชื่อมต่อกับ T9 โดยความเร็วอาจตกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อกับ routers ของบริษัทอื่น

การทดสอบจริงกับหลากหลายไคลเอ็นต์

ปัจจุบันมีการใช้งาน smartphones, tablets, และอุปกรณ์ระบบ smart และ IoT อื่นๆ มากมายทั้งที่บ้านและที่สำนักงาน ส่งผลให้ความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้พร้อมกันเพิ่มมากขึ้นด้วย
QUANTUM T9 สามารถจัดการปริมาณการใช้ข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านเครื่อง CPU อีกทั้งยังสามารถจัดการปริมาณการใช้งานเครือข่ายกับหลากหลายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกันได้ด้วยอัตราความเร็วอย่างน้อย 25% มากกว่า routers ของบริษัทอื่นๆ

ประสิทธิภาพของ Small Packet

ปริมาณการใช้งาน Small packet เพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากการใช้ความบันเทิงภายในบ้าน การเล่นเกม และการใช้อุปกรณ์ IoT มากมาย ซึ่งแตกต่างจากปริมาณการใช้เครือข่ายตามปกติทั่วไป
และด้วย QUANTUM T9 ที่จัดการปริมาณการใช้ small packet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสบการณ์ใช้งานโดยรวมรวดเร็วมากขึ้นกว่าการใช้เราเตอร์ของบริษัทอื่น

เทคโนโลยี Wi-Fi กำลังพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้ว router และ extender ของคุณกำลังพัฒนาอยู่ด้วยเหมือนกันหรือเปล่า

ทุกวันนี้ ภายในบ้านมีการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 8 เครื่อง และผู้ใช้ 84% สตรีมวิดีโอและเพลง หรือเล่นเกมออนไลน์ ทั้งหมดนี้พร้อมกันทีเดียว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว บ้านเหล่านั้นก็ยังคงใช้เทคโนโลยี router ไร้สายแบบเก่า ทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย 54% ยังต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำๆ ด้านประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ตลอดเวลา